Wybierz region

Wybierz miasto

  Materiały ze słowem kluczowym "

  Rdoś

  " w mieście Rybnik.
  • Staw dla "żab widmo" w Rybniku kosztował 1,2 mln złotych! RDOŚ w Katowicach tłumaczy dlaczego go zbudowano

   Wcześniej pisaliśmy o tym, że w rybnickiej dzielnicy Meksyk, przy okazji budowy Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna, wybudowano staw dla żab, których jak się okazuje, nigdy tam wcześniej nie było! W Urzędzie Miasta Rybnika tłumaczą, że nie chcieli budować stawu, bo wcześniejsze pokopalniane zalewisko nie było zamieszkałe przez płazy, ale RDOŚ uznał rację stowarzyszenia (Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka), które sprzeciwiło się zasypaniu zbiornika i wydał decyzję o budowie zastępczego zbiornika. Dziś (10.09) w odpowiedzi na nasz artykuł Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska tłumaczy, że RDOŚ nie nałożył obowiązku wykonania zbiornika zastępczego. - Konieczność taka wynika z decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który po analizie materiału dowodowego przedłożonego w ramach odwołania od decyzji przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze orzekł o takiej potrzebie - pisze RDOŚ.

  • 6000 podpisów przeciw nowej kopalni w Rybniku złożono w RDOŚ. Co dalej? [ZDJĘCIA]

   Około 6000 podpisów mieszkańców przeciw budowie nowej kopalni w Rybniku, a raczej uwag do raportu oddziaływania tej inwestycji na środowisko złożyli dziś przedstawiciele protestujących mieszkańców z grupy "Nie dla eksploatacji złoża Paruszowiec" w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

  • Strach ma wilcze oczy. Ale czy tak bardzo złe?

   Od wieków wilki budziły w ludziach silne emocje. Przez stulecia tępiono je jako zagrożenie dla zwierząt łownych i gospodarskich. Ale dziś, ze względu na ich niewielką liczebność i poznanie ważnej roli, jaką w środowisku pełnią, wymagają one ścisłej ochrony gatunkowej oraz zaangażowania człowieka w przetrwanie tego gatunku.

  • Szacunek dla natury nie wymaga krat, ale kultury

   W województwie śląskim wyznaczonych zostało 45 obszarów Natura 2000. W ramach niektórych z nich chronione są ogromne tereny, inne wyznaczono ze względu na ochronę jednego cennego gatunku lub specyficznego siedliska. Do takich przyrodniczych rarytasów, które są chronione w województwie śląskim, należą między innymi: mały niebieskoskrzydły motyl modraszek telejus, niepozorny storczyk lipiennik Loesela, a także siedlisko źródlisk wapiennych, w obrębie którego wytrącają się tzw. martwice wapienne. Dla ochrony tego ostatniego wyznaczono między innymi obszar Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe, położony na Pogórzu Cieszyńskim, który częściowo pokrywa się z rezerwatami przyrody Skarpa Wiślicka i Morzyk.

  • Klucze do jaskini

   Ze wszystkich jurajskich jaskiń otwarta dla turystów jest tylko Jaskinia Głęboka. Czy w ogóle nie można wejść do innych? Jest sposób, ale prawny.

  • Natura 2000: Na terenie AWF-u będą rozdawać jabłka i plyty Kasi Nosowskiej

   W poniedziałek (26.03), w godzinach od 9 do 16, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do specjalnie zaaranżowanej przestrzeni na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w której studenci będą mogli zapoznać się z założeniami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz nagrać własny spot reklamujący tę formę ochrony przyrody.

  reklama