Zasiłek dla bezrobotnych a minimalne przychody © Pxhere.com
[4/14]

Zasiłek dla bezrobotnych a minimalne przychody

Zasiłek dla bezrobotnych zostanie przyznany osobie, której miesięczne przychody znajdowały się przynajmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto.

Do przychodów decydujących o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej i zasiłku dla bezrobotnych nie wlicza się tych uzyskanych z tytułu odsetek oraz innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.


Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które może pomóc osobie bezrobotnej podreperować domowy budżet. Aby dostać świadczenie, trzeba jednak spełnić szereg kryteriów. Sprawdź, kiedy możesz liczyć na pomoc z urzędu i w jakich sytuacjach grozi ci utrata zasiłku.

reklama