Emerytura kobiety w wieku 35 lat © Unsplash.com
[4/13]

Emerytura kobiety w wieku 35 lat

Brak oszczędności w PPK: 54%
Podstawowe wpłaty do PPK: 49%


Aby świadczenie emerytalne 35-latki stanowiło równowartość jej ostatniej pensji, oszczędności pracownicy powinny stanowić dziewięciokrotność środków gromadzonych w PPK. Przy zarobkach w kwocie 3000 zł byłoby to 969 000 zł.

Kobieta zaczynająca oszczędzać na emeryturę w wieku 35 lat musi liczyć się z tym, że powinna przeznaczyć na jesień życia połowę swoich dochodów. W przeciwnym razie na emeryturze będzie dysponować mniejszymi środkami niż wynagrodzenie. Uczestniczki PPK musiałaby odkładać 49% dochodów, podczas gdy pracownice odprowadzające podstawowe składki na PPK - 54% zarobków.


Emerytura to temat, który budzi wiele kontrowersji. Czy wiesz, ile powinny oszczędzać kobiety, a ile mężczyźni w różnym wieku, aby utrzymać obecny standard życia? Możesz się przestraszyć.

reklama