Smog nie tylko truje rybniczan, smog, jak się okazuje też łączy. Dziś radni Rybnika jednogłośnie przyjęli uchwałę - apel do Rządu RP w sprawie podjęcia skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Tego dawno w historii rybnickich sesji Rady Miasta nie było. 25 radnych zagłosowało za przyjęciem "uchwały smogowej" do Rządu RP

UCHWAŁA RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16.02.2017 r. w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

Według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się do przedwczesnej śmierci około 45-48 tysięcy mieszkańców naszego kraju. Statystyczny obywatel Polski żyje krócej aż o 9 miesięcy tylko dlatego, że oddycha zanieczyszczonym powietrzem. O złym stanie powietrza w Polsce Najwyższa Izba Kontroli alarmowała w swoim raporcie już w 2000 roku.

Oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza
w województwie ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów PM 10, PM 2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu. Liczba dni z przekroczeniami w 2015 roku wyniosła nawet 117 dla lokalizacji województwa śląskiego. Stężenia w poprzednich latach wielokrotnie przekraczały dopuszczalne normy.

Rybnik od wielu lat zmaga się z problemem niskiej emisji. Programy uruchamiane przez władze Rybnika, m.in. dopłaty do wymiany kotłów, a także do termomodernizacji, przez ograniczoną ilość środków finansowych, nie są w stanie w całości zlikwidować szkodliwego zjawiska w postaci smogu. Na początku 2017 roku w Rybniku odnotowano rekordowe stężenie pyłów, które wyniosło 3126% normy.

W naszym przekonaniu przygotowanie przez Rząd RP rozwiązań prawnych przy jednoczesnych działaniach władz samorządowych, wpłynie pozytywnie na zmniejszenie problemu niskiej emisji, nie tylko w Rybniku, ale w wielu obszarach naszego kraju.

Rząd RP ma wszelkie mechanizmy oraz możliwości, by podjąć skuteczne działania zwalczające bardzo złą jakość powietrza. Niezwykle istotne jest przygotowanie zmian, które będą dotyczyć całego kraju, będą systemowe, a to kompetencja rządu. Należy także wspomóc samorządy wojewódzkie oraz lokalne w walce o poprawę jakości powietrza.

W związku z powyższym apelujemy o przygotowanie regulacji prawnych obejmujących:
1. Wprowadzenie norm jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży oraz zakaz sprzedaży paliw emitujących największe zanieczyszczenia na rynku detalicznym.
2. Określenie minimalnych norm standardów emisyjnych dla sprzedawanych oraz użytkowanych kotłów.
3. Przygotowanie specjalnych programów pomocowych dla osób najbiedniejszych – dopłat do termomodernizacji oraz zmiany źródła ciepła, obniżenie stawek podatkowych dla dopuszczonych do obrotu paliw stałych, prądu, gazu używanych do celów grzewczych.
4. Powstanie specjalnych programów wsparcia finansowego dla terenów najbardziej dotkniętych niską emisją.
5. Zmiany w ustawach Prawo budowlane i energetyczne, uprawniające samorządy do możliwości administracyjnego nakazywania podłączania się do istniejących sieci ciepłowniczych lub gazowych.
6. Ogólnokrajowe przepisy umożliwiające kontrolę spalanych paliw stałych, kontrolę emisji pyłów
z kominów i stosowanych urządzeń grzewczych w sektorze komunalno-bytowym.
7. Wprowadzenie ulgi podatkowej na cele remontowo-budowlane związane z kompleksowymi działaniami termomodernizacyjnymi budynków mieszkalnych i wymianą źródeł ogrzewania na niskoemisyjne i wysokosprawne.
Powyższe rozwiązania winny zostać wprowadzone bez zbędnej zwłoki z zachowaniem czasu na konsultacje społeczne z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz obywatelami.

Czytaj także

  Komentarze (0)

  Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

  Zaloguj się / Zarejestruj się!

  smog (gość)

  Takiej podłości nie znała historia ludzkości! PiS nie walczy ze smogiem, bo dzięki niemu ludzie boją się wyjść na ulice - taka informacja obiegła cały POstępowy świat. Ogłosiła ją na Facebooku europosłanka Opozycji Totalnej Róża Thun. W taki oto sposób wykryty został kolejny kaczystowski spisek.

  Teoria tow. Thun ma jednak poważne braki. Bo przecież nawet małe dzieci wiedzą, że kaczyści nie tylko nie walczą ze smogiem, ale ten smog wywołali. Jest to oczywiście kolejny efekt zbrodniczego programu 500+. Oto biedota miejska zamiast marznąć kupuje opał, pali w piecach i blokuje proces demokratyzacji. Teraz cała nadzieja we wiośnie. Zima wasza, wiosna nasza! - śmiało mówią dziś polscy Demokraci oczekując Tuska na białym koniu. By żyło się lepiej!