Wizje reżyserów niewiele mają wspólnego z prawdziwymi egzorcyzmami Wizje reżyserów niewiele mają wspólnego z prawdziwymi egzorcyzmami

Wizje reżyserów niewiele mają wspólnego z prawdziwymi egzorcyzmami. Na zdjęciu kadr z filmu "Egzorcysta". (© Fot. materiały prasowe)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Zapotrzebowanie na egzorcyzmy rośnie gwałtownie, tak w polskim jak i światowym Kościele. Trzej księża diecezji sosnowieckiej zostali dekretem biskupa Grzegorza Kaszaka powołani do pełnienia funkcji egzorcystów. Dotychczas diecezja miała jednego egzorcystę, ale zdaniem kurii potrzeby wiernych w tym zakresie są znacznie większe.

Aby ułatwić kontakt z kapłanami zamieszczono nawet na stronie internetowej ich nazwiska i telefony. To nowa jakość w traktowaniu tych spraw przez hierarchów. Jeszcze dziesięć lat temu istniał w Kościele nieformalny zakaz publikowania takich danych, a w całej Polsce było zaledwie kilku egzorcystów.

Pełnienie posługi diecezjalnych egzorcystów odbywać się będzie ściśle według Rytuału Rzymskiego odnowionego zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II. "Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne" wydane zostały z upoważnienia Jana Pawła II.

- Powaga tego sakramentale i charakter egzorcyzmu wymagają, by posługa egzorcystyczna nad opętanymi i zniewolonymi sprawowana była mocą specjalnego i wyraźnego zezwolenia biskupa diecezjalnego - mówi ks. Jarosław Kwiecień, rzecznik sosnowieckiej kurii.

Jak powiedział ks. Mieczysław Miarka proboszcz parafii św. Jadwigi w Będzinie, wchodzący w skład Komisji Egzorcyzmów w Diecezji Sosnowieckiej, adresy i telefony egzorcystów zostały podane na stronie internetowej diecezji, aby osoby potrzebujące takiej posługi i tylko one mogły łatwo skontaktować się z kapłanami uprawnionymi przez biskupa do odprawienia egzorcyzmów.

Oprócz ks. Miarki w skład komisji wchodzą ks. Dariusz Nowak, wikariusz w parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu i ks. Andrzej Jasiński, wikariusz w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej. Co piątek księża ci spotykają się wieczorem na modlitwie w intencji osób, które zgłoszą się z prośbą o ich posługę.

Zanim kapłan podejmie decyzję o odprawieniu egzorcyzmów, osoby szukające pomocy muszą spotkać się z psychologiem i psychiatrą, który potwierdzi, że problem jaki przyszło mu badać nie ma natury medycznej.

- Trzeba pamiętać, że egzorcyzmy i modlitwy o uwolnienie mają niewiele wspólnego z tym, co pokazują filmy. Często jest to proces trwający kilka miesięcy a nawet lat - wyjaśnia ks. Kwiecień.Kontrofensywa na wojnie z szatanem


Egzorcyzmy, czyli obrządek liturgiczny niemal zapomniany, po prawie trzystu latach powraca ze zwielokrotnioną siłą. Zalicza się go do tzw. sakramentaliów. Zdaniem księży egzorcystów, to nie wynik mody lansowanej przez kolejne produkcje filmowe "made in Hollywood", ale rosnące lawinowo rzeczywiste zapotrzebowanie nie tylko w polskim, ale i w światowym Kościele.

Kapłani widzą, jak coraz mocniej ujawnia się zło, m.in. za pośrednictwem nowoczesnych mediów, praktyk parapsychologicznych, medycyny niekonwencjonalnej, a także okultyzmu. Podatni na działanie złego są ludzie ufający różnego sortu amuletom, pierścieniom Atlantów, ezoteryce, wróżkom i znachorom. Jednocześnie kapłani ostrzegają przed ludźmi, którzy się podszywają pod egzorcystów. Przed wróżami, znachorami, bioenergoterapeutami, a także przed tymi, którzy odganiają złego ducha za pieniądze.

- To, co robią, to ukryty okultyzm i spirytyzm - przestrzegają.

Weryfikacja natury problemów, z jakimi zgłaszają się do egzorcystów potrzebujący, przez psychologów i psychiatrów jest niezbędna, bo naturalne pochodzenie objawów branych za diabelskie wpływy wyklucza udzielenie pomocy.

Ks. Marian Piątkowski z Poznania, koordynator i nestor polskich egzorcystów, podczas lipcowej Międzynarodowej Konferencji Egzorcystów na Jasnej Górze apelował o powoływanie nowych kapłanów do tej służby.

- W naszych czasach działanie zła jest coraz bardziej widoczne. Dlatego konieczne było odnowienie funkcji egzorcystycznej. Zagrożenie wzrasta, bo coraz bardziej popularne są idee i praktyki sprzeczne lub nawet kwestionujące zasady wiary - podkreślał.

Ubiegłotygodniowa decyzja biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka o powołaniu trzech nowych egzorcystów jest pośrednio odpowiedzią na ten apel.

- Jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu wszystkie te zjawiska były marginesem. Dzisiaj stają się prawdziwym problemem - przyznaje ks. Andrzej Jasiński, świeżo mianowany egzorcysta diecezji sosnowieckiej.

Według różnych danych z okultyzmem, magią, wróżbiarstwem eksperymentuje od 3 do 5 milionów Polaków. Tymczasem sprawy dotyczące egzorcyzmów przez lata były traktowane z nieufnością przez wiernych, bo kojarzyły się z zabobonami czy wręcz z magią, aż w 1998 roku powstał w Kościele katolickim nowy rytuał egzorcyzmów. Podpisał go najpierw Jan Paweł II, potem polskie władze kościelne.

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski przygotowała w 2002 roku polską wersję księgi liturgicznej do odprawiania egzorcyzmów. Jest to wierny przekład księgi wydanej przez watykańską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Księga zawiera w pierwszym rozdziale obrzędy tzw. egzorcyzmu większego, w rozdziale drugim alternatywne teksty obrzędów, a w dodatkowych kartach znajdują się egzorcyzmy stosowane w szczególnych wypadkach. Na końcu zamieszczono modlitwy, jakie mogą zanosić wierni, zmagając się z mocami złego. W odróżnieniu od modlitw o uwolnienie, egzorcyzmy mogą odprawiać tylko kapłani na stałe lub czasowo mianowani przez biskupa. To oni wydają bezpośrednią wojnę szatanowi.

- To bardzo ciężka posługa, wymaga rozmodlenia i jednocześnie wielkiej siły ducha, odporności. Nie każdy kapłan jest w stanie się jej podjąć - mówi ks. Jarosław Kwiecień, rzecznik diecezji sosnowieckiej.

Najwybitniejszym żyjącym obecnie egzorcystą jest oficjalny egzorcysta Państwa Kościelnego, Gabriele Amorth, który przeprowadził ok. 50 tys. udanych sakramentale. Każde zaczyna się tak samo: kapłan modli się o to, żeby mógł we właściwy sposób przeprowadzić to, co mu zlecono. Po znaku krzyża i pozdrowieniu ma miejsce pokropienie wodą święconą na pamiątkę chrztu.

Największym problemem zdaniem duchownych jest to, że współcześni ludzie nie są świadomi działania diabła. Wierzą w niego, ale nie mają pojęcia o swoim uzależnieniu. To największy sukces złego. Przekonał nas, że jest niegroźny. Pocieszające zdaniem kapłanów jest natomiast to, że egzorcyzmy są skuteczne zawsze.

- Nie ma szablonu, który można przyłożyć do każdego przypadku opętania - podkreśla ks. Janusz Czeczek, od 7 lat egzorcysta diecezji gliwickiej, i dodaje, że każdy przypadek ma z innymi punkt wspólny - to bezmiar ludzkiego dramatu. Ks. Czeczek spotkał się z kilkoma tysiącami osób. W kilkunastu przypadkach musiał odprawić egzorcyzmy.

Odważna decyzja sosnowieckiej kurii o opublikowaniu nie tylko nazwisk egzorcystów, ale także numerów ich telefonów spotkała się z bardzo pozytywną reakcją wiernych. Numery telefonów i adresy egzorcystów, za ich zgodą , znalazły się na stronie www.diecezja.sosnowiec.pl

- Skrócono drogę do uzyskania pomocy. Już w nagłych wypadkach nie jest potrzebne pośrednictwo kurii w dotarciu do kapłana - mówi Anna Zając z Sosnowca.

Z ks. Andrzejem Jasińskim egzorcystą diecezji sosnowieckiej rozmawia Sławomir Cichy

Jak odebrał ksiądz propozycję biskupa objęcia funkcji diecezjalnego egzorcysty?

Na pewno nie traktowałem tego w kategoriach wyróżnienia, bo każdy kapłan już z samego sakramentu kapłaństwa ma predyspozycje do niesienia pomocy i posługi wiernym.

Tak, ale nie jest tajemnicą, że ksiądz biskup - zanim powierzy tak odpowiedzialną funkcję - robi rozeznanie wśród księży w swojej diecezji, szukając kapłanów o odpowiednich cechach moralnych. Mówi się wręcz o predyspozycjach do pełnienia tej służby. Wahał się ksiądz, czy przyjąć tak wielką odpowiedzialność?

Powiem, że nie potrzebowałem czasu do namysłu, aby dać odpowiedź.

Egzorcyzmu może dokonywać tylko kapłan specjalnie upoważniony?

Tak.

A w takim razie co ksiądz sądzi o osobach, które zarobkowo trudnią się wypędzaniem duchów z nawiedzonych domów itp.?

To nie egzorcyści, ale szarlatani. Nie znam przypadków skutecznego działania takich osób, poza tym w świetle wiary taki czyn jest po prostu nie do przyjęcia.

Czy może ksiądz odprawić egzorcyzm poza diecezją, w której ma upoważnienie biskupa?

Zdarzały się przypadki braku skuteczności kapłana poza diecezją, w której ma upoważnienie.

Jak rozpoznać osobę opętaną?

Jako kapłan nie mam kompetencji do orzekania, czy ktoś jest w mocy złego, czy może jego problemem jest choroba psychiczna. Mogę mieć natomiast podejrzenia, jakiej natury jest problem. Stąd muszę działać bardzo ostrożnie, współpracując z psychologami i psychiatrami. Dla egzorcysty ważny jest sygnał od lekarza, że żadne leczenie, lekarstwa nie pomagają i natura problemu nie leży po stronie medycznej.

Opętanie to proces, czy może zjawisko nagłe?

Możemy mówić o procesie, na który jest przyzwolenie ze strony człowieka. Chrzest jest dla nas tarczą, która chroni nas przed szatanem. W trakcie udzielania tego sakramentu odmawiany jest przecież egzorcyzm. Zły ma prawo do nas, tylko jeśli mu je sami damy.

W jaki sposób dajemy mu przyzwolenie na opętanie?

Poprzez osłabianie naszego życia religijnego, duchowego. Eksperymenty z okultyzmem, tarotem, bioenergoterapią itd. Im bardziej oddalamy się od Boga, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że możemy znaleźć się w kręgu złego.

Czy można odprawić egzorcyzm wbrew osobie opętanej?

Nie, musi być z jej strony zgoda.

A jeśli do księdza przyszedłby człowiek niewierzący, nieochrzczony i poprosił o pomoc?

Warunkiem jest nawrócenie i przyjęcie sakramentu. Już samo przygotowanie i przyjęcie chrztu spowoduje odstąpienie złego ducha.

Skoro opętanie nie jest procesem gwałtownym, a rozciągniętym w czasie, czy wystarczy odprawienie egzorcyzmu, by uwolnić człowieka?

Niestety, nie. Często potrzeba nawet kilku lat, aby zakończyć proces.

Czy można zobaczyć, jak odbywa się egzorcyzm?

- Nie. To jest jak spowiedź. Odbywa się między potrzebującym a kapłanem. Nie ma też możliwości nagrywania go na wideo, czy choćby rejestracji tylko ścieżki dźwiękowej.

Jaka jest różnica między egzorcyzmem a modlitwą o uwolnienie?

Egzorcyzm to uroczysty obrzęd liturgiczny Kościoła, sprawowany w jego imieniu, do którego oprócz biskupa mają prawo księża przez niego wyznaczeni. Natomiast modlitwę o uwolnienie może zanosić każdy wierzący.

Gdzie można znaleźć modlitwy o uwolnienie?

W księdze liturgicznej, zawierającej egzorcyzmy. Zostały opublikowane na jej końcu.


Opętany przez diabła m.in. wymawia słowa w nieznanym sobie języku


EGZORCYZM
- to wypędzanie złego ducha z człowieka opętanego, dręczonego. Wskazówki, jak rozpoznać osobę opętaną, można znaleźć w wydanej po polsku księdze "Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne". Według wprowadzenia do księgi osoba opętana przez diabła m.in. wypowiada wiele słów w nieznanym sobie języku, wyjawia sprawy dalekie i ukryte, wykazuje siły nieproporcjonalne do wieku albo przekraczające naturalne możliwości. Ponieważ wskazane w pierwszej kolejności symptomy nie zawsze muszą pochodzić od złego ducha, konieczne jest badanie także innych zachowań, w tym również natury moralnej i duchowej. Księga wymienia np.: gwałtowna nienawiść do Pana Boga, do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszej Maryi Panny i świętych, do Kościoła, do Słowa Bożego, do przedmiotów sakralnych, obrzędów, zwłaszcza sakramentalnych, i do świętych obrazów.

EGZORCYZM WIĘKSZY
- to modlitwa, którą może odmówić tylko i wyłącznie kapłan wyznaczony przez biskupa i nikt inny. Odmawia się ją podczas uwalniania osoby opętanej. Zdarza się, że biskup prosi większą grupę kapłanów o wspólną modlitwę o uwolnienie. Dzieje się tak w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy widać wyraźne działanie złego ducha. Jednak taka modlitwa nie jest egzorcyzmem większym.

SAKRAMENTALIA
- to przedmioty lub czynności o charakterze religijnym, zbliżone w swym znaczeniu do sakramentów, którymi Kościół posługuje się do osiągnięcia określonych skutków natury duchowej i innej. Do sakramentaliów należą medaliki święte, szkaplerze, poświęcanie przedmiotów, błogosławieństwa, czynienie znaku krzyża, namaszczenie, posypanie popiołem, nakładanie rąk.
Egzorcyzm jest także jednym z sakramentaliów. Formułę jego działania określa termin "ex opere operantis Ecclesiae", czyli na mocy działania Kościoła w tym wypadku oznaczającego modlitwę.


EGZORCYSTA
- kapłan wyznaczony przez biskupa do odprawiania egzorcyzmów. Kościół stawia tym księżom wyjątkowe wymagania, związane z wykształceniem, a przede wszystkim z cechami takimi jak: roztropność, świętość życia, nieskazitelność. Wymagania są tak wyśrubowane nie tylko dlatego, że posługa egzorcysty często oznacza narażanie się na niebezpieczeństwo duchowe, ale znane są przypadki, kiedy zły wypowiadał głośno wszystkie błędy tego, kto chciał go wypędzić. CISW Polsce pełni posługę około 90 mianowanych księży egzorcystów. Tylko niecały jeden procent osób, które trafiają do egzorcystów, to ludzie rzeczywiście opętani przez złego ducha, ok. 40 proc. natomiast to osoby przez niego dręczone, przejawiające pewne oznaki jego działalności - uznali egzorcyści, którzy coroczne w lipcu przyjeżdżają na swój międzynarodowy zjazd na Jasną Górę.

Czytaj także

  Komentarze (9)

  Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

  Zaloguj się / Zarejestruj się!

  Ksenia (gość)

  A czy ksiądz egzorcysta potrafi wyleczyć kogoś z choroby alkoholowej ja bardzo chciałbym poddać egzorcyzmowi mojego męża bo uważam że jest opętany jak wypije to nie jest sobą a jeśli nie to gdzie szukać pomocy on nie chce się leczyć

  veder (gość)

  potrzebuje kontakt do dobrego egzorcysty we wrocławiu lub okolic prawdziwy kontakt nie ze strony internetowej bo nie jestem w stanue sie skontaktowac ze strony archidiecezji sprawa bardzo pilna i poważna bylismy juz raz na egzorcyzmie ale to byla za przeproszeniem kpina choc ksiadz stwierdzil ze jest obecnosc obcegoo ducha w mojej dziwczynie odprawil krotkie midlitwy i kazal szukac pomocy moj mail veder@op.pl z góry diękuje

  Marian (gość)

  To, co Ksiądz powiedział w wywiadzie, całkiem psuje powyższa reklama suplementu diety..zamów. Nie jest przecież znany księdzu czy mnie skład owego "cudu". Amoże jest to np. bioenergioterapia, homeopatia...?

  lol511 (gość)

  Wiecie co ja dziś byłem u spowiedzi i jest łatwiej, trzeba częściej się spowiadać. Nawet prosta rozmowa z księdzem pomaga. Mój spowiednik powiedział że tylko w ciszy można znaleźć ukojenie i wtedy się najlepiej myśli. Bóg zapłać takim księżom którzy rozumieją młodych ludzi. Gdy by człowiek się częściej modlił to i egzorcyzmy nie były by potrzebne.

  deneo (gość)

  Ten rok był badzo ciężki, chyba najgorszy w moim zyciu, uwazam że nie tylko w moim. Popieram takie obrzędy

  czerwony (gość)

  szamanów, egzorcystów, znachorów i szarlatanów. Przecież taki ksiądz zna się lepiej na psychiatrii niż ci głupole z Journal of Psychiatry. Zamiast wykładać duże pieniądze na kształcenie lekarzy lepiej kształcić księży.