Debata prezydencka 2018 w Rybniku: RELACJA LIVE, ZDJĘCIA [aktualizacja]

W środę 10 października w auli Uniwersytetu Ekonomicznego na rybnickim kampusie sześciu kandydatów na prezydenta miasta staje do dyskusji. Debatę prezydencką prowadzą dziennikarze Dziennika Zachodniego oraz Tygodnika Regionalnego Nowiny. Przedstawiamy Państwu relację na żywo z wydarzenia.

PROWADZENIE DEBATY: JACEK BOMBOR (DYREKTOR ODDZIAŁU DZIENNIKA ZACHODNIEGO W RYBNIKU), BARBARA KUBICA-KASPERZEC (DZIENNIKARKA TYGODNIKA REGIONALNEGO NOWINY) ORAZ ARKADIUSZ BIERNAT (DZIENNIKARZ DZIENNIKA ZACHODNIEGO)

Każdy kandydat na prezydenta Rybnika odpowie na cztery pytania - po jednym, jednakowym dla wszystkich, mieszczącym się w czterech zakresach tematycznych: demografia i budownictwo mieszkaniowe, inwestycje i strefy inwestycyjne, smog i ochrona powietrza, sport i kultura (90 sekund na odpowiedź). Treść każdego z nich usłyszą po raz pierwszy podczas debaty.

***

PYTANIA OD KANDYDATÓW DO KANDYDATÓW:

Pytania Tadeusza Gruszki:

p. DWORNIK: Po ostatniej debacie miałem wrażenie, że przedstawiając się najistotniejsze dla Pana było podparcie się nazwiskami znanymi ze sceny politycznej, czy też autorytetami medycznymi .Czy rybniczanie mogą być pewni, że będzie Pan samodzielnym PM, czy też będzie Pan zależnym i sterowanym przez europosła Piechę, senatora Piechę, czy też przez posłów Kloc i Janika?

Był pan członkiem tej samej formacji, co ja. Nie wstydzę się tych, z którymi współpracuję. Nie izoluję się i nie chowam za plecami współpracowników. Dzięki temu mogę wiele zrealizować.

ODPOWIEDŹ T. GRUSZKI: Wyszedłem z tej formacji i dzięki temu nie będę sterowany przez nikogo. Złożyłem rezygnację z partii.

p. CIOKAN: W zamieszczonej na FB informacji o sobie dodał Pan jakie zamierza wprowadzić zmiany. Jedną z nich ma być, cytuję „ Poprawa życia mieszkańców – jak? Mierzona wskaźnikiem średniej długości życia mieszkańca. Taki wskaźnik będzie odzwierciedleniem zmian w strukturze wiekowej, jak również będzie skorelowany z jakością środowiska naturalnego i jakością opieki zdrowotnej”
Proszę odpowiedzieć na zadane sobie pytanie. „Jak” Pan chce dokonać tą poprawę, bo nie sądzę, że ma to dokonać opisany wskaźnik?

Powiedziałem, jak chcę poprawić demografię i bezpieczeństwo. Chcę również oddać szpital w Rybniku w ręce miasta, mieć wpływ na ten szpital, żebyśmy mogli powiedzieć, że nasi bliscy korzystają z naszego szpitala.

ODPOWIEDŹ T. GRUSZKI:: chce pan przejąć szpital, który kosztuje kilkaset mln zł rocznie. Budżet tego nie wytrzyma.

p. CHMIELIŃSKI „Stop dalszemu zadłużaniu miasta” to zapewne bliskie Panu hasło. Jednakże Pan i pański BSR, będąc w koalicji z PO, wyraziliście zgodę na zaciągnięcie kredytu na kwotę 267 mln zł przez PM Rybnika p. Kuczerę. Tymczasem, po rozpadzie tej koalicja stał się Pan głównym krytykiem działań prezydenta Kuczery działającego, co więcej, w ramach udzielonego mu przez Was pełnomocnictwa.
Czy wobec powyższego, rybniczanie mogą być pewni o Pana stabilność w poglądach na finanse miasta?

Głównym zadaniem tej kadencji była budowa drogi Racibórz-Pszczyna. Nie będziemy w stanie jej zrealizować bez kredytu. Nie przystąpiliśmy do żadnej koalicji. Wystąpiliśmy w momencie, gdy Piotr Kuczera podejmował złe decyzje.

ODPOWIEDŹ T. GRUSZKI: Nie wyobrażam sobie, żeby finansista bez żadnego biznesplanu nie wydał ani grosza, a tak się stało na sesji, kiedy zatwierdzili plan pana prezydenta.

p. LARYSZ. Przed drugą turą wyborów, w roku 2014, poparł Pan kandydata na prezydenta pana Piotra Kuczerę.
Czy w przypadku wystąpienia podobnej sytuacji w tym roku, w trakcie wyborów samorządowych 2018, poprze Pan ponownie kandydata Piotra Kuczerę? Proszę uzasadnić odpowiedź.

To prawda. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że zawiodłem się na tej kadencji – ja i wielu rybniczan. Rybnik podupada, stacza się po równi pochyłej. Nie widzę obiecanych zmian, wsparcia mieszkańców, marnowane są pieniądze, miasto staje się zadłużone i wyludnione. Honorowo powiedziałem, że po to startuję ponownie.

p. KUCZERA. Program wyborczy jest szczególną umową zawartą pomiędzy kandydatem na urząd prezydenta a wyborcami. W roku 2014 przedstawił Pan rybniczanom program dla Rybnika zawierający 18 punktów, które obiecał Pan zrealizować.Proszę o konkretną odpowiedź. Ile z nich Pan zrealizował?

Większość tych założeń funkcjonuje. Reforma edukacji spowodowała, że mamy więcej wydatków na edukację. Wszystkie założenia zostały, według mnie, spełnione.

ODPOWIEDŹ T. GRUSZKI: nauczyciele otrzymują coraz mniej na dodatkach, jest też sprawa ścieżek rowerowych i parkingów, które powstają nie w pobliżu, lecz w samym centrum. Co najmniej 15 punktów nie zostało zrealizowanych.

Pytania Łukasza Dwornika:

Zbigniew Ciokan. „Rybnik nie przyciąga inwestorów, w konsekwencji wykształcona młodzież Rybnik opuszcza.” Czy zgadza się Pan z postawioną przeze mnie tezą? Jaka jest wg. Pana recepta na odwrócenie sytuacji?”

Musimy ściągnąć inwestorów. Myślę o inwestycjach wysokomarżowych. Jest zgoda co do finansowania przez rząd projektów dofinansowania systemów klasy rt. To wymaga tylko dobrego zespołu tworzącego oprogramowanie

ODPOWIEDŹ Ł. DWORNIKA: trudno się nie zgodzić.

Michał Chmieliński. „Jest Pan doświadczonym finansistą, który potrafi szczegółowo ocenić sytuację budżetową Rybnika. Jak wyglądał stan finansów miasta w roku 2014, kiedy kończył Prezydenturę śp. A Fudali. Jak wygląda sytuacja finansowa dzisiaj?

Fudali budżet miasta zostawił w bardzo dobrej kondycji. Nadwyżka wynosiła dobre 80 mln – zgromadzonych na budowę drogi Racibórz-Pszczyna. Na koniec 2017 roku Piotr Kuczera zaciągnął kredyt 80 mln, na co na budowę drogi przeznaczył… 6 mln. Reszta poszła na zabawki.

ODPOWIEDŹ Ł. DWORNIKA: zgadzam się. W rozmowach z Fudalim zawsze podkreślał, że ważna jest każda złotówka.

Aleksander Larysz. „W ostatnim czasie ścisłe centrum Rybnika jest coraz bardziej zakorkowane. Jaka jest przyczyna i jaki pomysł, chciałby Pan zaproponować, by ten proces zatrzymać?”.

To nie jest tylko problem Rybnika. Mam wiele słynnych pomysłów, a te z nich, które wypalają, są znane. Na to jednak nie mam pomysłu.

ODPOWIEDŹ Ł. DWORNIKA: znany jest pan z szybkich odpowiedzi i ciętego języka. Stąd moje pytanie.

Piotr Kuczera. „Dlaczego w Rybniku nie stawia się na rybniczan? Wystarczy prześledzić skład Pana gabinetu oraz sprawdzić rozstrzygnięcia konkurów na ważne stanowiska w jednostkach urzędowi podległych. Ludzie z Katowic, Zabrza czy ostatnio z Wieprza. Czyżby nie było w Rybniku ekspertów? A może to efekt obumierania uczelnianych filii?”

Jeżeli jest konkurs, to zgłasza się każdy i wygrywa najlepszy. Tak się złożyło, że mają różnie miejsca zamieszkania.

ODPOWIEDŹ Ł. DWORNIKA: jeśli zostanę prezydentem, nie zamierzam organizować castingów.

Tadeusz Gruszka. „Mieszkańcy Boguszowic i sąsiednich dzielnic niezwykle często uskarżają się na problem odoru z wysypiska śmieci. Jakie rozwiązanie mógłby Pan zaproponować, by odór choćby częściowo, aż tak mieszkańcom nie doskwierał?”

Słyszałem - pan prezydent mówił - że jednostka WOŚ została tam posłana. Wolałbym, by sam to powąchał, to co, dociera do Boguszowic i Gotartowic z Kłokocina i żeby na wysypisku nie zasłaniali się jedną armatką, która w ogóle nie działa. Sam tam jeżdżę i widzę, co się dzieje. Trzeba wdrożyć utylizację tamtych śmieci, utylizować na bieżąco.

ODPOWIEDŹ Ł. DWORNIKA: w Rybniku warto by zainwestować w biogazownię, a te śmieci wykorzystać powtórnie.

Pytania Zbigniewa Ciokana:

DO PREZYDENTA PIOTRA KUCZERY: Dlaczego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Rybnika nie ujęto przebiegu nowych linii ciepłociągów, sieci energetycznych, gazociągu, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i innych, a co za tym idzie czy magistrat nie przewiduje lokalizacji dla nowych inwestycji o charakterze publicznym, a więc czy to oznacza że nie prowadzi się ustaleń w sprawie przeznaczenia terenu w zakresie przebiegu sieci komunalnych?

Miejska pracownia przygotowuje plany w tym zakresie. W sprawie pierwszego pytania: nie wyważać otwartych drzwi. Jeśli spółka mówi, że będzie źródło chwałowickie, to nie musimy opowiadać o takich rzeczach.

ODPOWIEDŹ Z. CIOKANA: szukałem dokumentów i map opisujących te plany. Brak takich informacji będzie powodował problemy z instalacjami. Odległe od centrum dzielnice są wyłączone.

Do innych: W związku z podpisanym porozumieniem z (PGNIG Termika, PGE EC i Miastem) w 2022 roku zasilanie miasta w ciepło systemowe realizowane ma być ze źródła w PGE EC Oddział Rybnik i tym samym wybudowana ma być konieczna infrastruktura sieci ciepłowniczej do zastąpienia wyłączanej Elektrociepłowni Chwałowice. Pytanie: Jeżeli zostaniesz wybrany na Prezydenta jak chcesz wykorzystać potencjał źródła PGE EC Oddział Rybnik w walce ze smogiem? Podaj konkretne plany i rozwiązania.

MICHAŁ CHMIELIŃSKI: Zmieniamy źródło ciepła, ale ono nie jest podłączone do naszej sieci. Należy to wykonać. Nie zwiększymy ilości ciepła dla mieszkańców, lecz zmienimy jego źródło. To nie poprawi sytuacji w walce ze smogiem.

ODP Z. CIOKANA: elektrownia za kilkanaście lat będzie się chyliła ku upadkowi. Współpraca powinna być szersza i odbywać się z innymi dostawcami ciepła.

ALEKSANDER LARYSZ: nie będę czekał do 2022 roku, bo smogu przybywa, a wybory trwają. Będę kontynuował prace, o których mówiłem. Chciałbym zmodernizować elektrownię Chwałowice i nie być uzależnionym od jednego źródła.

ODP Z. CIOKANA: Ale czy będzie pan rozmawiał z inwestorami elektrociepłowni?

TADEUSZ GRUSZKA: najlepsze dotarcie z ciepłem jest do 4 km, potem wzrastają straty, które powodują, że cena gigadżula jest wyższa. Dlatego liczę na Chwałowice i Elektrownię Rybnik. Elektrownia może też zasilać te dzielnice, które teraz są wykluczone. Będą „enklawy”, dla których miasto powinno też stworzyć nowe źródła ciepła.

ŁUKASZ DWORNIK: potencjał PGE musi być w stu procentach wykorzystany i na to liczymy. W kolejnej fazie mamy źródła szczytowe i furtkę do tego, by PGE tworzyła je i rozwijała się na rynku.

Pytania Michała Chmielińskiego do kontrkandydatów:

"Jeśli wyborcy zdecydują Ciebie wskazać, jako zwycięzcę w wyborach na prezydenta Rybnika, czy w programie walki ze smogiem uwzględnisz propozycje kandydata na prezydenta Michała Chmielińskiego zgłoszone w w debacie poświęconej smogowi w Rybniku w dniu 02.10, a w szczególności metody likwidacji smogu z "pieców kopciuchów"?

ALEKSANDER LARYSZ: tak. Obydwaj wiemy, że należy utworzyć mocny, nie tylko rybnicki podmiot, który będzie nas reprezentował i zatrudni najlepszych ludzi do tego problemu. Dwa: elektrofiltry. To działanie doraźne.

ODP. M. CHMIELNICKIEGO : mówiłem o metodach wykorzystywanych w przypadku „kopciuchów”. To tytlko kwestia dodania odpowiedniej ilości powietrza i spalania ekologicznego paliwa.

PIOTR KUCZERA: jest uchwała antysmogowa, która mówi, że kopciuchy mają być wycofane i wprowadzenie pieców najwyższej klasy. To sprawa nie tylko Rybnika, ale ogólnopolskiej ustawy.

ODP. M. CHMIELNICKIEGO: nie mówiłem o wymianie, bo to oczywiste, ale jeżeli mieszkaniec nie ma innego wyjscia?

TADEUSZ GRUSZKA: uwzględnię propozycje każdego z kontrkandydatów. To nasza wspólna decyzja! Mamy wymienić piece, które mają ponad 10 lat. Prezydent proponuje, byśmy nie robili nic prócz biernego czekania. Musimy zrobić wszystko, by ograniczyć smog.

ŁUKASZ DWORNIK: najpierw musimy zaspokoić potrzeby dostaw ciepła sytemowego, a potem należy szukać innych rozwiązań dla mieszkańców.

ODP. M. CHMIELNICKIEGO: oceniam odpowiedź na 3+.

ZBIGNIEW CIOKAN: Dołączałem się do każdego działania ograniczającego smog, ale jesteśmy w ROW. Spalamy czysty węgiel i dbajmy o to, by była dobra sieć ciepłownicza.

Pytania Aleksandra Larysza do kontrkandydatów:

Do Piotra Kuczery: Czy jeżeli otrzymałby Pan deklarację od wszystkich kontrkandydatów, że w trybie natychmiastowym zakończą kampanię wyborczą, co tym samym spowoduje automatyczne nominowanie Pana na funkcję prezydenta miasta, i wykorzystają swoją wiedzę, potencjał i doświadczenie oraz wiedzę i potencjał instytucji, grup, czy osób ich wspierających w celu wspólnego działania na rzecz Rybnika, to powołałby ich Pan na funkcje pełnomocników czy wiceprezydentów miasta, kończąc tym samym odwieczne spory i walki w mieście, toczone przez różne grupy wpływów,partii czy stowarzyszeń , a co niewątpliwie nadało by nową jakość w skali całego całego kraju, jeżeli chodzi o działania w samorządach, gdzie najważniejsze powinno być dobro miasta, a nie interes partyjny czy jakichkolwiek grup wpływów?

Wyborcy ważą argumenty i zdają sobie sprawę z ograniczeń samorządów. Moja odpowiedź brzmi: nie.

ODP. A. LARYSZA: Długo myślałem nad tym pytaniem. Poziom tej debaty naprawdę jest wysoki i chciałem pokazać miastu, jak wykorzystać jego potencjał.

Do pozostałych kandydatów: " Czy przyjmując założenie, że najważniejszy jest dla Pana Rybnik, a nie interes partyjny, stowarzyszeniowy czy tez wspierających Pana grup czy osób, zaprzestałby Pan w trybie natychmiastowym prowadzenia kampanii jeżeli zostałby Pan powołany na stanowisko wiceprezydenta czy pełnomocnika w zakresie związanym z zarządzaniem Rybnikiem i działaniem dla jego dobora zgodnie z Pana wiedzą, umiejętnościami czy doświadczeń i podpisał w tym zakresie stosowną umowę z P.Kuczerą?

TADEUSZ GRUSZKA: nie godzę się na handel stanowiskami. Nie po to startuję i mam odpowiednie zaplecze, by przed wyborami spasować. Po wyborach chciałbym porozmawiać i dobrać fachowych rybniczan na wiceprezydentów.

ODP. A. LARYSZA: To moje zdanie: nieważne są interesy partyjne, lecz współpraca.

ŁUKASZ DWORNIK: wybory wyborami, rada radą, powoływanie wiceprezydentów to duża ruletka. Poczekajmy na koniec wyborów, wtedy będziemy działać wspólnie.

ZBIGNIEW CIOKAN: nie jestem i nie byłem w żadnej partii i ugrupowaniu. Jeśli bym wygrał, dobrałbym ludzki kompetentnych. Jestem z biznesu i niektóre rzeczy są dla mnie obce.

MICHAŁ DWORNIK: kiedyś pozytywnie oceniałem Piotra Kuczerę jako człowieka uczciwego, niemniej należy do niechlubnej dla mnie organizacji. Nie podpisałbym z nim umowy, bo stoi za nim partia.

Pytania Piotra Kuczery do kontrkandydatów:

Tadeusz Gruszka. W jaki sposób przygotuje Pan pełną diagnozę źródeł ciepła mieszkańców Rybnika? W jaki sposób będzie Pan wymagał od mieszkańców podania źródła ogrzewania w prywatnych domach?

Nasi mieszkańcy znają problemy zw. ze smogiem i nie trzeba się obawiać, że nie powiedzą nam prawdy. Wiedzą, że nie chcemy im zrobić krzywdy. Wysyłamy ankiety i otrzymujemy pełną diagnozę, dzięki czemu sami odpowiadają.

ODP. P. KUCZERY: W walce ze smogiem trzeba konkretnych, systemowych rozwiązań na mocy ustawy.

Łukasz Dwornik. W jaki sposób zamierza Pan współpracować z uczelniami wyższymi? Jak zamierza Pan zwiększyć liczbę studentów w Rybniku?

Trzeba się zwrócić do tych uczelni, pokazać potencjał miasta, pokazać, ile mamy młodzieży, która może tutaj zostać. Trzeba je ściągnąć, tak jak inwestorów. Jeśli na początku wywiesimy białą flagę, w tym mieście nic się nie zmieni.

ODP. P. KUCZERY: Nie wymyślił pan nic nowego. Te rozmowy właśnie trwają. Nie padł żaden konkretny pomysł poza opinią, że „trzeba”.

Zbigniew Ciokan. W jaki sposób zamierza Pan sprowadzić inwestorów do miasta, jakie tereny chce Pan im zaproponować?

Dziś korzystamy z rozwiązań, za które płacimy miliony. Jest projekt Ministerstwa Cyfryzacji, do którego można się zwrócić i utworzyć system, który będzie się sprawdzał.

ODP. P. KUCZERY. W pana odpowiedzi nie padły żadne konkrety.

Michał Chmieliński. Jak zamierza Pan doprowadzić do połączeń szybką koleją na linii Gliwice-Rybnik? Jaki jest koszt tej inwestycji? Jaki ma Pan wpływ na ilość połączeń na tej linii?

To myślenie strategiczne długoterminowe. Kiedy przystępowaliśmy do inwestycji budowy drogi Racibórz-Pszczyna, to był 2002 rok. W 2008 przeznaczony na to pierwsze środki. Teraz musimy myśleć o tym, co będziemy robić za 10 lat.

ODP. P. KUCZERY: Trudno mówić, że z technologicznymi możliwościami ta kolej będzie szybka, a Koleje Śląskie nie mają taborów.

Aleksander Larysz. Jak duże nakłady (w ciągu ostatnich czterech lat) poniosło stowarzyszenie Rybnik Nasze Miasto, którego Pan jest prezesem, na remont kaplicy św. Juliusza? Na jakie cele zostanie przeznaczona kaplica? Gdzie aktualnie jest wyposażenie kaplicy?

W kaplicy ma postać kameralna scena teatralna. Wiem, że pan prezydent kabluje do konserwatora. Dach kaplicy przeciekał. Wtedy, z mojej prośby, zostało to naprawione.

ODP. P. KUCZERY: W inwestycję są inwestowane kawałki. Moja prośba: ta kaplica należy się mieszkańcom! Należy ją im oddać!

***

PYTANIA DZIENNIKARZY DO KANDYDATÓW:

BARBARA KUBICA: Rybnik sukcesywnie odnosi sukcesy w sporcie, jest Ryjek, mecenat i festiwale, inscenizacja Dracha. Jak miasto ma się promować? Przez sport czy wysoką kulturę?

TADEUSZ GRUSZKA: takie dofinansowania powinny być dobrze skierowane. Rybnik zasługuje na to, by żużlowcy mieli Ekstraligę. Należy wesprzeć dzieci i młodzież - wypromujmy przyszłych sportowców, którzy nas wypromują. Kultura sama się obroni. Promocja przez wielkie gwiazdy to dobry kierunek.

ŁUKASZ DWORNIK: Zawsze tworzy się zamieszanie przy podziale środków na sport i to prowadzi do nie najlepszej aury. Promujmy kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży i promujmy miasto przez sport. Zaproponowałbym lepszy model współpracy z miastem i krzewienie infrastruktury sportowej. Chciałbym też patronować kulturze.

ZBIGNIEW CIOKAN: Amatorski ,rekreacyjny sport dla wszystkich mieszkańców - to moje hasło. Najpopularniejsze dyscypliny miałyby spore dofinansowanie. Miasto powinno zapewniać infrastrukturę i promocję sportom, które rozsławiają miasto. Realizacja promocji miasta powinna polegać na współpracy z klubami.

MICHAŁ CHMIELIŃSKI: rozbuduję obiekty na Rudzie i inne - korty, halę itp. Powstanie pierwsza w Polsce leśna trasa rowerowa i ośnieżona trasa narciarska. Ci, którzy uprawiają sport, muszą mieć dla siebie miesjca. Powstanie filharmonia rybnicka, jednostka miejska. Na Juliuszu powstanie sala koncertowa. Będę dotował sportowców.

ALEKSANDER LARYSZ: ważne jest odpolitycznienie sportu w Rybniku - radę sportu mają tworzyć wszystkie kluby. Dostaną pieniądze od miasta, ale same zajmą się wypracowaniem budżetu. Żużel zostanie przeniesiony do promocji. Pieniądze na sport mają iść na promocję sportu dla dzieci i młodzieży w mieście.

PIOTR KUCZERA: w Rybniku mamy 74 reprezentantów polskiego sportu. Priorytetem jest żużel i popularność MOSIRU, szeroka promocja sportu mieście. Kultura się rozwija i nie brakuje wydarzeń dla wszystkich. Na to w tym roku wydajemy 1,2 mln. zł. Musimy dbać o mecenat kultury wysokiej. Wypracowaliśmy już sieć imprez.

***

JACEK BOMBOR: Jak zachęcić młodych ludzi do osiedlania się w Rybniku? Jaki zatem pomysł na zahamowanie procesów depopulacji Rybnika mają kandydaci na prezydenta miasta? I jak zmniejszyć deficyt mieszkaniowy w Rybniku? Prosimy o konkrety.

TADEUSZ GRUSZKA - populacja w Rybniku maleje. Mieszkańcy wyjeżdżają ze względu na smog i brak mieszkań komunalnych. Nic w tym kierunku się nie dzieje. Będziemy budować mieszkania komunalne i socjalne.

ŁUKASZ DWORNIK: między 2014 a 2017 rokiem ubyło nam 3200 mieszkańców. W tym czasie w urzędzie pojawiło się ponad 40 urzędników. Liczba mieszkańców będzie maleć. Ostatnie lata pokazują, że miasto prowadziło krótkowzroczną politykę. Musi odżyć kampus, Rybnik ma być miastem startupów, musi poprawić się jakość powietrza.

ZBIGNIEW CIOKAN: musimy stworzyć model, który pozwoli na budowanie dobrej jakości mieszkań w regulowanej, odpowiedniej cenie, która zaprosi mieszkańców do Rybnika. Będziemy budować mieszkania z planem na 10 lat. Jeśli zbudujemy biznes oparty o tanie, dobre mieszkalnictwo, będzie zarówno praca, jaki dobra demografia.

MICHAŁ CHMIELIŃSKI: przyciąganie inwestorów łączy się z przyciąganiem mieszkańców. Nowe inwestycje do i więcej Rybniczan. Należy przygotować nowe tereny inwestycyjne, a to przełoży się na dalsze zyski. Na mieszkania są kolejki. Pustostany zależy uwolnić ze spółdzielni i przekształcić je w mieszkania.

ALEKSANDER LARYSZ: zatrzymam w mieście młodych. Trzeba pomóc młodym wyremontować mieszkania. Gdy przybędą młodzi, oni już zadbają o demografię. Nie trzeba nam takich inwestycji, jak budowa kolejnego pomnika. Należy umawiać się z inwestorami i wprowadzać młodych do Rybnika.

PIOTR KUCZERA: Europa się kurczy, Polska też. Rybnik i Tychy to dwa miasta, gdzie w woj. ten proces jest najwolniejszy, odpływ młodych nie jest dramatyczny. Oddaliśmy wiele mieszkań, wykonaliśmy liczne inwestycję - ul. Andersa itp. Mamy duże zaległości, ale stąd np. koncepcja wybudowania mieszkań na Hallera. I to nastąpi.

***

JACEK BOMBOR: Niechlubnym symbolem Rybnika w ostatnich latach stał się smog. Nazwa naszego miasta pada w każdym zestawieniu dotyczącym jakości powietrza w Polsce, a nawet Europie – według ostatniego raportu WHO Rybnik zajmuje piąte miejsce wśród miast o najgorszym powietrzu. Zgodnie z normami takich dni z przekroczeniami może być co najwyżej 35 w roku – w Rybniku w 2017 roku było ich 96! Przechodzę zatem do pytania: - Wielkie nadzieje wiąże się z ogrzewaniem miasta ciepłem z rybnickiej elektrowni, co ma już nastąpić w sezonie grzewczym 2022-2023. Nasuwa się jednak wiele pytań – jak chociażby te dlaczego teraz ma się udać, skoro nie udawało się przez całe dekady. I czy aby na pewno bezpiecznie opierać przyszłość grzewczą miasta na elektrowni, której żywotność jest ograniczona? I jak jak przekonać mieszkańców do podłączania się do ciepła systemowego? Stosować przymus? W polskim prawie nie ma obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej. Przypominam, że gdy w 2014 roku przebudowano deptak, rozbudowano sieć ciepłowniczą i gazową, na przyłączenie się zdecydował się niewielki procent właścicieli kamienic, na ankiety odpowiedziało 7 proc. mieszkańców spośród 241 budynków.

TADEUSZ GRUSZKA: To konieczne, byśmy mogli oddychać czystym powietrzem. Musimy wobec tego zrobić wiele rzeczy: jedną z nich jest wykonanie sieci ciepłowniczej od Elektrowni Rybnik. Ale nie chodzi tylko o to źródło, ale o synergię różnych źródeł. Wiemy, że tym ciepłociągiem nie dojdziemy do wszystkich dzielnic. W przypadku wybrania mnie na kandydata zaproponuję niezbędną alternatywę - a mieszkańcy, którzy zyskają wybór, zostaną przekonani do podłączenia się do ciepła systemowego. Trzeba im dostarczyć zarówno gaz, nie narzucać rozwiązań i pozwolić im zdecydować samodzielnie. Dobrym przykładem jest sytuacja, kiedy wielu mieszkańców nie chciało podłączyć się do kanalizacji, a potem wręcz prosili miasto o to, by ich dzielnice zostały podłączone. Myślę, że ciepło z Elektrowni Rybnik będzie stosunkowo tanie i korzystne dla mieszkańców, którym należy również zaoferować alternatywne źródła.

ŁUKASZ DWORNIK: Mówimy mnóstwo o walce ze smogiem i niską emisją oraz działaniach profilaktycznych. To są działania doraźne, bo nie mamy diagnozy, audytu, zbadania, ile mamy niestermomodernizowanych domów. Punktem wyjścia jest ciepło systemowe. Przejęcie elektrowni w tym okresie dało zielone światło do tego, byśmy mogli zacząć o tym mówić. Sam prowadziłem rozmowy z władzami spółki Energia Ciepła, że dwa bloki będą tremomodernizowane pod tym kątem. Źródło elektrowniane nie wystarczy na cały Rybnik. Musimy mówić o rozbudowie sieci, musimy współpracować z podmiotami energetycznymi. Musimy źródłach szczytowych, czyli tam, gdzie ciepło z elektrowni nie dojdzie, zapewnić to źródło i odbudować sieć. Przekonać mieszkańców należy wpierw do programu Czyste Powietrze, będą duże dopłaty.

ZBIGNIEW CIOKAN: Mieszkańców powinna przekonać cena energii. Ona oraz bilans energii zużytej powinny domykać bilans budżetu na poziomie 2400 zł na rok. Bezpieczeństwo energetyczne całego miasta powinno zostać oparte na różnych źródłach: mówimy o sieci ciepłowniczej, energii elektrycznej, gazie i oleju opałowym. Ważne są wszystkie rozwiązania OZE, choć nie dają stałej i stabilnej energii i musimy mieć bezpieczeństwo w źródłach konwencjonalnych. Jeśli będzie można sprzedawać ciepło sieciowe, to władze elektrowni i PGE podejmą analizy i zaproponują nowe rozwiązania i nowe źródła na następnych 30-40 lat. Koniec żywotności elektrowni jest zatem tematem otwartym. Musi być rynek, wówczas właściciele podejmą decyzje biznesowe.

MICHAŁ CHMIELIŃSKI: Zamiana źródła ciepła nie zlikwiduje smogu. Pomoże tylko rozbudowa sieci ciepłowniczej, a miasto nie ma firmy, która by za to odpowiadała. Moim rozwiązaniem jest utworzenie miejskiej spółki ciepłowniczej. Pozyskam na to odpowiednie fundusze. A dopóki nie przekonaliśmy mieszkańców Sobieskiego, sprawa jest ciężka. Zamierzam przygotować 40 doradców w tej sprawie.

ALEKSANDER LARYSZ: Miasto powinno utworzyć spółkę energetyczną. Smog nie jest tylko problemem Rybnika, więc do tej spółki energetycznej będę zachęcać wszystkie konkurencyjne miasta. Budżet tej spółki będzie pozwalał na zatrudnienie nawet osób światowej klasy, menedżerów, którzy zajmują się smogiem. Powinniśmy przystąpić do klastra na poziomie, powiedzmy, subregionu zachodniego, działającego na całym świecie i szukała rozwiązań. Trzeba zastąpić źródło ciepła: nie węgiel, lecz gaz, OZE, prąd. Chodzi o nasze życie. Co z tego, że zaoszczędzimy, jak za chwilę polegniemy?

PIOTR KUCZERA: Postulatem samorządu, i to nie tylko w Rybniku, jest zmiana prawa w Polsce. Dzisiaj mamy rozporządzenie Ministra Energetyki, który do 2020 roku pozwala w Rybniku handlować totalnym syfem. Tak naprawdę, jesteśmy w stu procentach uzależnieni od spółek skarbu państwa, które dziś funkcjonują również na terenie naszego miasta. Właścicielski pakiet Elektrowni Rybnik ma spółka skarbu państwa i one będą wdrażały to, na co umówiliśmy się w uchwale Rady Miasta i planie zaopatrzenia miasta w ciepło. Program Czyste Powietrze musi mieć źródło finansowania. Potrzebna jest też zmiana mentalności. Smog nie jest czymś, co przychodzi z zewnątrz, to element naszej działalności.

***

BARBARA KUBICA: Nie ma wielu miejskich terenów inwestycyjnych. Teren w Kłokocinie jest w rękach skarbu państwa. Jakie tereny zaproponuje pan inwestorom i jak przyciągnie ich pan do miasta?

TADEUSZ GRUSZKA: Miasto ma szereg działek do zagospodarowania. Miejsce w Kłokocinie jest blisko autostrady i umożliwi zagospodarowanie terenu. Inwestycja w jedną jest lepsza, niż kilka na terenie całego Rybnika. Trzeba się postarać, by działka stała się właściwością miasta.

ŁUKASZ DWORNIK: mamy miejsce postojowe przed dworcem "kiss and ride" i tak dalej, ale to wszystko jest błahe. Nie mamy ani jednego poważnego inwestora, i takich należy pozyskać - takich, którzy zdołają wszystko sfinansować. Musimy ich przyciągnąć, a też zadbać o odpowiednią promocję miasta. Miasto trzeba sprzedać.

ZBIGNIEW CIOKAN: do Rybnika należy zaprosić wszystkich tych, którzy to nie mieszkają. Trzeba stworzyć model finansowania budownictwa wysokiej jakości, wybudować tańsze mieszkania, zapewnić rozrywkę i edukację i opiekę medyczną.

MICHAŁ CHMIELIŃSKI: byłem doradcą bankowym. Aby pozyskać przedsiębiorcę, trzeba mieć na ten temat wiedzę - o inwestorach na Śląsku i w całej Polsce. Wiem, jak do nich dotrzeć, znam ich. Opowiadanie, że gdzieś wyjedziemy i znajdziemy inwestora, to bajki. Ja znam inwestorów. Terenów inwestycyjnych w Rybniku jest trochę i nadają się pod działalność. Mój pomysł to przeniesienie lotniska i zainwestowanie na tym terenie.

ALEKSANDER LARYSZ: Jedynym terenem inwestycyjnym miasta jest miasto. Wystarczy popatrzeć na Gliwice - połączenie biznesu państwowego z prywatnym jest priorytetem. Wsparcie biznesu jest ważne. Jesteśmy świetnie połączony miastem i musimy wykorzystać to - stworzyć niepowtarzalne w kraju warunki dla biznesu.

PIOTR KUCZERA: Przy hałdzie przy kopalni Ignacy powstaje taki termin. Współpraca z miastem zdołała zapewnić parę takich przestrzeni - ulica Kolberga, węzły i inne miejsca, w których trwają prace.

***

MOWY KOŃCOWE

TADEUSZ GRUSZKA
Drogie rybniczanki, drodzy rybniczanie. To nie jest mój program, gwarantuję Wam.
To jest program Wasz, mieszkańców Rybnika. To jest Wasza wizja na Rybnik. Mówiliście nam - to już przed wakacjami ten program z nami konsultowaliście. Mówiliście: zostaniemy w Rybniku jak będą mieszkania komunalne i socjalne budowane.
Chcemy, żeby mieszkaniec był traktowany jako podmiot, a nie przedmiot w Urzędzie Miasta Rybnika.
Chcemy walczyć ze smogiem – tutaj propozycje padały różne – od centralnych sieci po dzierżawę pieców od miasta.
Mówiliście, że komunikacja nie jest do Was dostosowana. Chcecie reorganizacji i bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży, i studentów.
BSR zapożyczył sobie tę moją, Waszą wizję - cieszę się, że do nich także trafiła.
Rozwój Rybnika, strefy IT. O przemysłowych strefach Rybnika mówiliśmy wcześniej, nie będę się rozwodził.
Mówiliście, żeby urząd był przyjazny – 0 kolejek w UM, szczególnie przed wydziałem komunikacji.
Karta mieszkańca Rybnika – to dla Was - chcecie mieć jakieś korzyści z płacenia podatków w Rybniku. Młodzi – potrzebują żłobka i zajęć popołudniowych dla dzieci, byście mieli więcej czasu poświęcić innym sprawom, nie tylko opiece nad dziećmi.
Mówicie: starzejemy się. Trzeba zająć się seniorami. Z głową robić ścieżki rowerowe, rekreacyjne oraz rozwój sportu i kultury.
Proszę Państwa – od tego momentu – jest to mój program, moja wizja rozwoju Rybnik

ŁUKASZ DWORNIK
W moim odczuciu wizja Rybnika to przede wszystkim program. Postaram się przedstawić kilka tez programowych, które chciałbym szybko zrealizować po objęciu urzędu prezydenta Rybnika.
Najważniejsza rzecz – zwiększenie kwot dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, finansowane przez miasto do kwoty 10 milionów.
Po drugie - powołam specjalnego pełnomocnika ds. 27 dzielnic miasta Rybnika, którzy będą nie tylko monitorować ale również rozwiązywać bieżące problemy mieszkańców.
Po trzecie - zapewnię stabilne funkcjonowanie Rybnickich Służb Komunalnych, Domu Pomocy Społecznej, Zieleni Miejskiej, jak również pracownikom tam zatrudnionym.
Po czwarte na przełomie 2019/2020 zorganizuję bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich rybnickich dzieci, które dojeżdżają do szkoły i domu.
I po piąte - program który jest realizowany Czyste Powietrze – będę chciał by rada uchwaliła aby dla najuboższych mieszkańców Rybnika miasto przeznaczało dopłatę w wysokości 10 procent do termomodernizacji.
Szanowni Państwo, jestem człowiekiem dojrzałym i odważnym, który ponad własne ja stawia dobro mieszkańców. Jestem człowiekiem, który jest skuteczny, mogę powiedzieć, że moja prezydentura będzie silna.
Powiem tak - już dotychczas dzięki swoim decyzjom, w programie rządowym dla województwa śląskiego znalazł się Rybnik, wymieniony z nazwy w zakresie uciepłownienia miasta.
Jeśli chodzi o inne kwestie będą to kwestie dobrej współpracy z urzędem wojewódzkim, jak również realny wpływ na decyzje rządowe.


ZBIGNIEW CIOKAN

Szanowni mieszkańcy, ja tu wiele powiedziałem w jaki sposób robić biznes. Ale taki biznes, który będzie powodował, że nas tu będzie więcej. Spróbujmy budować mieszkania, zapraszać mieszkańców sąsiednich miast i gmin, by u nas mieszkali. Stwórzmy model w oparciu o cenę stałą metra kwadratowego, oczywiście atrakcyjną, która będzie przyciągała młodych, by tutaj mieszkali.
Oczywiście musimy mieć też te czyste powietrze, by ci młodzi przyjeżdżali i mogli mieszkać.
Co to dla nas oznacza? Że będziemy mieć mieszkańców, którzy będą płacić podatek PIT, którzy po pracy będą wykorzystywać infrastrukturę, którą tu dla nich zbudujemy. Którzy będą chodzić do przedszkola i żłóbka, którzy będą również korzystać z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. To jest również mała gastronomia – wszystkie te działania mają raczej kierunek probiznesowy.
Jeżeli będą pieniądze, te podatki, które zamienimy na pieniądze wrócą do miasta i będziemy je mogli dzielić na inne bardziej poetyckie zadania. Głosujcie na mnie. Nie jestem z żadnego układu, nie należę do partii. Należę do związku, związku małżeńskiego.

MICHAŁ CHMIELIŃSKI
Szanowni Państwo, kiedy mówiłem o likwidacji smogu, kopciuchach i doradcach, z prawej strony usłyszałem pewien pomruk. Skąd wezmę tych 40 doradców?
W moim programie jest likwidacja straży miejskiej. To podstawowy element. Zostawię jedynie służby monitorujące i do zabezpieczenia mienia miasta. To mała grupa. 40 osób zostanie przeszkolonych. To są fantastyczni ludzie, którzy utrzymują kontakt z mieszkańcami. Oni zostaną przeszkoleni, oni będą najlepszymi przekaźnikami wiedzy, o której mówiłem.
Druga sprawa – zniosę opłatę targową. Miasto Rybnik będzie wolnym miastem handlowym.
Wszystko się da - zerową stawkę wprowadzę albo symboliczną złotóweczkę.
Następnie - wprowadzę, a raczej rozszerzę program, który zresztą bardzo mi się podoba, wprowadzony przez pana Piotra Kuczerę, jeśli chodzi o restrukturyzację zadłużenia, dla długotrwale niepłacących za mieszkania komunalne - rozszerzę to na spółdzielnie i inne sfery. Nie może być różnicowania mieszkańców


ALEKSANDER LARYSZ

Szanowni Państwo
Dlaczego kandyduję? Może to zabrzmi dziwnie ale to honorowy obowiązek. To miasto mnie wychowało, wykształciło, wyrobiło światopogląd.
Przez 30 lat w kraju i poza krajem realizowałem wiele projektów, zarządzając zasobem ludzkim
i operując pieniędzmi. Nie wszystkie projekty się udały, ale nabierałem doświadczenia. Teraz chcę odwdzięczyć się temu miastu.
Zauważyłem, że miasto od dawna idzie w złym kierunku. Zapomniało o najważniejszym składniku – o mieszkańcach. Moja prezydentura, jeżeli uda się wygrać będzie opierała się na tym, by maksymalnie obniżyć koszty życia w mieście.
Nie będziemy składać się na dziwne, różne projekty, bez których można by było przeżyć. Będziemy wspierać młodych ludzi, będziemy się starali ich tu przyciągnąć. Biznesowi będziemy kłaniali się w pas, by tutaj inwestował.
Bo z tego będą PITy CITy i inne korzyści.
Na konice, drodzy Państwo poproszę Was o coś. Ale zdziwicie się, nie będę prosił byście oddali na mnie głos. Ale proszę, by w tym ostatnim momencie się zastanowić, czy przez te 4 lata, które są ogromem czasu, te wszystkie projekty, które zostały wprowadzone przez pana Piotra Kuczerę – miał takie prawo – został demokratycznie wybrany i może chce dobrze – czy te projekty spowodowały zatrzymanie się wyludniania miasta, przyciągnięcie biznesu, czy smog się zmniejsza?


PIOTR KUCZERA

Chciałbym mówić o samorządzie odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym za słowa, za czyny. O samorządzie, który przestrzega prawa, które w tym kraju obowiązuje. Który patrzy na budżet i nie będę się tu licytował na pokuty. Można powiedzieć wszystko. Jest czas kampanii – podobno to taki czas, gdy można powiedzieć więcej. Ja się zastanawiam, czy czasem nie powiedziano tutaj naprawdę za dużo.
Przez ostatnie 4 lata pokazałem, jaka jest moja wizja miasta - że chcę miasta nowoczesnego, które stawia na zrównoważony transport, budownictwo komunalne. Chcę rozwoju, lepszej komunikacji z otaczającym nas światem w różnych technologiach, ale przede wszystkim tej zwykłej komunikacji choćby zwiazanej z drogą Pszczyna - Racibórz. Potrzebujemy tego wszystkiego o czym piszemy w programie wyborczym. Ale proszę Państwa dzisiaj potrzebujemy zdrowego rozsądku w patrzeniu na możliwości samorządu, na potencjał naszego miasta. I ja wierzę, że wokół mnie znajdzie się ta ekipa, która przez 4 lata była przy mnie, że znajdą się ludzie, którzy kandydują do rady miasta i chcą budować w oparciu o pewną rzetelność i odpowiedzialność. Bo my o tym w Polsce dziś musimy mówić – o odpowiedzialności za słowo. Myślę, że następne pokolenia pewnych rzeczy mogą nam nie wybaczyć. Dlatego idźcie na wybory, zagłosujcie zgodnie z sumieniem, bo te miasto na to zasługuje.

Współpraca: Szymon Kamczyk, Piotr Chrobok, Arek Biernat, AK

Martyna Ludwig

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

11.10.2018, 08:06

Czy napewno Tadeusz Gruszka zadawał dwa pytania Panu Chmielinskiemu i żadnego Panu Dwornikowi czy to błąd redaktora?

10.10.2018, 21:04

Dwornik potwierdził, że ma wpływy w Warszawie. To cieszy. Nie zaprzeczy już, że to on słał donosy do partyjnej centrali na Makowskiego. To właśnie za sprawą tego działacza partyjnego odwołano prezesa fundacji. PISiakom i metodom żywcem z PRL - stanowcze nie!

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3